Vård

Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar inom psykiatrin, äldrevården, rehabilitering, korttidsboenden, sjukhus, m.fl. över hela Sverige.

Hundar i vården har påvisade positiva hälsoeffekter både vad gäller fysiska, och psykiska tillstånd men även när det gäller sociala och emotionella hälsoaspekter hos individer med varierande sjukdomsbild eller hälsobesvär. Studier har visat att hundar i vården inte bara kan ge en generell förbättring av patienternas hälsa utan även minskat medicinintag, färre läkarbesök och minskad social isolering.

 


Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar inom psykiatrin, äldrevården, rehabilitering, korttidsboenden, sjukhus, m.fl. över hela Sverige.

Vi erbjuder

  • Behovsanalys
  • Rekrytering av lämplighetsbedömda och utbildade hundteam
  • Hundförare med relevant erfarenhet som genomför interventionerna
  • Kvalitetssäkrat upplägg
  • Pärm med information om hundteamet, utbildningen, rutiner och regelverk
  • Stöd i framtagande av riskanalys
  • Individ eller gruppanpassade insatser utifrån verksamhetens behov
  • Regelbundna utvärderingsmöten
  • Ansvars- och olycksfallsförsäkring för hundteamet
  • Hundförare som brinner för jobbet!

Våra uppdrag

Tre enheter på Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholm
Vårdhem (somatiska sjukdomar och demens), Stockholms län
Abrahamsdagen i Solna
Min Lyxdag, Uddevalla

Vi följer socialstyrelsens vägledning och Jordbruksverkets krav samt övriga nationella riktlinjer.