Omsorg

Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar på äldreboenden, dagliga verksamheter, bostäder för personer med funktionsvariationer, hemtjänsten m.flöver hela Sverige.

Det är sedan länge känt att vi människor mår bra av att umgås med hundar. När vi klappar en hund stimuleras kroppens eget lugn-och-ro-hormon oxytocin, vilket bland annat dämpar ångest och stress och underlättar social interaktion.

Hundar i omsorgen används bl.a. i fysisk träning och fysioterapi, kognitiv och motorisk träning. De är en källa till social interaktion, samarbete och glädje och fungerar som stöd, uppmuntran, aktivitet och sällskap.


Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar på äldreboenden, dagliga verksamheter,
bostäder för personer med funktionsvariationer, hemtjänsten m.fl. över hela Sverige.

Våra uppdrag

Äldreboenden i Stockholms län och Sigtuna
Demensboenden i Stockholms län och Sigtuna
Gruppboenden och dagliga verksamheter, Sigtuna
Gruppboenden och dagliga verksamheter, Stockholm
Äldreboende i Göteborg

Kommande uppdrag

Äldreboenden i södra och östra Stockholm

Tidigare uppdrag

Äldreboende i Göteborg
Två äldreboende i centrala och östra Stockholm

Vi erbjuder

  • Rekrytering av lämplighetsbedömda och utbildade hundteam
  • Hundförare med relevant erfarenhet som genomför interventionerna
  • Kvalitetssäkrat upplägg
  • Pärm med information om hundteamet, utbildningen, rutiner och regelverk
  • Stöd i framtagande av riskanalys
  • Individ eller gruppanpassade insatser utifrån verksamhetens behov
  • Regelbundna utvärderingsmöten
  • Ansvars- och olycksfallsförsäkring för hundteamet
  • Hundförare som brinner för jobbet!

Vi följer socialstyrelsens vägledning och Jordbruksverkets krav samt övriga nationella riktlinjer