Välkommen till Svea Hundtjänst

Sveriges första företag som erbjuder hundteam för arbete i olika verksamheter. Vill du få besök av utbildade hundar med förare i din verksamhet?
Då kan vi hjälpa dig med det. Vi erbjuder utbildade tjänstehundar för vård, skola och omsorg.


Skola

Våra hundteam arbetar med barn i pedagogiska verksamheter – förskola, skola, bibliotek m.fl över hela Sverige.

Läs mer

Omsorg

Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar på äldreboenden, dagliga verksamheter, hemtjänsten m.fl.

Läs mer

Vård

Vi arbetar med människor i alla åldrar inom psykiatrin, äldrevården, rehabilitering, korttidsboenden, sjukhus m.fl. Över Hela Sverige.

Läs mer

Forskning

Antrozoologi är ett relativt nytt forskningsområde där man är intresserad av att förstå samspelet mellan människa och djur.

Läs mer

Skolhunden

Används i skolan eller i andra pedagogiska verksamheter där hundföraren, som kan vara t.ex. pedagog, specialpedagog eller annan personal, arbetar med hunden som pedagogiskt verktyg.

Hundassisterad pedagogik används i praktisk undervisning för att hjälpa eleven eller deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt förbättrad sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

 

Läs mer här

Omsorg

Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar på äldreboenden, dagliga verksamheter, bostäder för personer med funktionsvariationer, hemtjänsten m.fl. över hela Sverige.

Det är sedan länge känt att vi människor mår bra av att umgås med hundar. När vi klappar en hund stimuleras kroppens eget lugn-och-ro-hormon oxytocin, vilket bland annat dämpar ångest och stress och underlättar social interaktion.

 

Läs mer här

Vård

Våra hundteam arbetar med människor i alla åldrar inom psykiatrin, äldrevården, rehabilitering, korttidsboenden, sjukhus, m.fl. över hela Sverige.

Hundar i vården har påvisade positiva hälsoeffekter både vad gäller fysiska, och psykiska tillstånd men även när det gäller sociala och emotionella hälsoaspekter hos individer med varierande sjukdomsbild eller hälsobesvär. Studier har visat att hundar i vården inte bara kan ge en generell förbättring av patienternas hälsa utan även minskat medicinintag, färre läkarbesök och minskad social isolering.

Läs mer här

Vi söker hundteam

Välkommen att anmäla dig till vår pool av sociala tjänstehundsteam. Vi får kontinuerligt nya förfrågningar om hundteam till olika verksamheter och vill erbjuda dig att bli en del av vår pool inom Svea Hundtjänst. Genom oss har du möjlighet att få uppdrag.

Denna möjlighet erbjuds till alla som är examinerade genom Svenska Terapihundskolan. Har du examinerat dig via en annan arrangör kan du kontakta oss för en dialog angående en eventuell kvalitetsprövning.

Anmäl dig här!