Skola

Våra hundteam arbetar med barn i pedagogiska verksamheter; förskola, skola, bibliotek mm. över hela Sverige.

Den sociala tjänstehunden fungerar som pedagogiskt verktyg i undervisningen inom områden såsom läsning, matematik, geografi och planering. Hunden kan även hjälpa till med att skapa motivation, öppna upp till samtal, öka koncentrationsförmågan, minska oro och ångest, förbättra lång- och korttidsminnet, öka självkänslan och självförtroendet, skapa en känsla av sammanhang, öka kondition, muskelstyrka och finmotorik, samt öka viljan att interagera med andra. Hundassisterad pedagogik gör att barn lättare utvecklar sin empatiska förmåga, de får lättare att skapa sociala relationer och viljan till motivation och aktivitet ökar.

Våra hundteam används som pedagogisk resurs i arbetet med barn och unga i och utanför skolan. Det finns olika typer av hundassisterad pedagogik:


Skolhunden

Skolhunden används i skolan eller i andra pedagogiska verksamheter där hundföraren, som kan vara t.ex. pedagog, specialpedagog eller annan personal, arbetar med hunden som pedagogiskt verktyg. Hundassisterad pedagogik används i praktisk undervisning för att hjälpa eleven eller deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt förbättrad sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.
Ett skolhundsteam kan användas som pedagogisk resurs i arbete med barn och unga i och utanför skolan. Hunden är ett effektivt redskap för att förmedla kunskap och lärande.

Läshunden

Läshundens primära uppgift är att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse, öva på att läsa och öka läslusten. Hunden är specialutbildad till att ligga lugnt vid sidan av barnet som läser och ”följa med” i boken – den bidrar till en lugn läsmiljö.

Deltagaren upplever att det känns tryggt att klappa en hund under läsningen och att det är roligt att läsa för någon som inte dömer eller kommer med synpunkter.

Fadderhunden

Fadderhunden utvecklar barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. Fadderhunden arbetar med övningar kopplade till läroplanen där man använder sagobok, målarblad och annat material särskilt framtaget för att arbeta med barngrupper i förskolan och skolan.

Genom att använda hund kan vi också hjälpa barn att fokusera i situationer där det kan vara svårt att hålla koncentrationen, något som gör Fadderhunden till ett fint redskap i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter eller andra utmaningar.


Våra hundteam arbetar med barn i pedagogiska verksamheter;
förskola, skola, bibliotek mm. över hela Sverige.

Vi erbjuder

 • Behovsanalys
 • Rekrytering av lämplighetsbedömda och utbildade hundteam
 • Hundförare med relevant erfarenhet som genomför interventionerna
 • Kvalitetssäkrat upplägg
 • Pärm med information om hundteamet, utbildningen, rutiner och regelverk
 • Stöd i framtagande av riskanalys
 • Individ eller gruppanpassade insatser utifrån verksamhetens behov
 • Regelbundna utvärderingsmöten
 • Ansvars- och olycksfallsförsäkring för hundteamet
 • Hundförare som brinner för jobbet!

Exempel på verksamheter där hunden arbetar i pedagogisk miljö

 • Särskola
 • Grundskola
 • Daglig verksamhet

Våra uppdrag

Förskola och grundskola F-6 i Stockholms län

Läshund till bibliotek i Västerås, Trollhättan, Stockholm, Malmö, Sunne

Kommande uppdrag

Läshund till Trollhättans Stadsbibliotek

Tidigare uppdrag

Grundskola F-6 i Stockholms län
Läshund till Sunne BibliotekLäshund till Malmö Stadsbibliotek, biblioteksbussen
Läshund till Västerås Stadsbibliotek, aktivitetsvecka och bokbussenLäshund till Trollhättans Stadsbibliotek
Läshund till Stora Essingens bibliotek, Stockholm

Vi följer socialstyrelsens vägledning och Jordbruksverkets krav samt övriga nationella riktlinjer.